domingo, 22 de agosto de 2010

“L’ATLANTIDA “ DE SITGES I ELS SEUS PORTERS; COMPLEIXEN LA LLEI ?
Quantes vegades heu arribat a la porta d’una discoteca o bar musical i no us han deixat entrar?

L’EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS MAI POT DANYAR DRETS O LLIBERTATS FONAMENTALS com la integritat física, la dignitat de la persona, la no discriminació, la igualtat i la llibertat.

El dret d’admissió ha d’anar acompanyada, obligatòriament, de les condicions de restricció d’accés al local. Aquestes condicions, que han ser clares i objectives, han d’estar exposades mitjançant cartells o publicitat en els accessos dels establiments, i podran ser supervisades per la Generalitat de Catalunya.

Si alguna vegada us heu trobat que el porter del local us ha amenaçat verbalment o agredit físicament, heu de saber que podeu denunciar els fets i, a partir d’aquí, l’establiment serà inspeccionat i sancionat per l’administració.

1. Exigir sempre l’exposició de cartells on hi figurin els requisits per a entrar i el preu de l’entrada, que ha de ser visible des dels accessos al local.

2. Si no els tenen, demanar el full de reclamacions i exposar tot el que hagi passat.

3. Estan obligats ha tenir fulls de reclamació i de donar-los a qui els sol•liciti. Si et trobes que no tenen fulls de reclamació o no els volen donar, denunciar-ho a l’autoritat competent, és a dir, Policia Local o Autonòmica i exigeix una còpia de l’acta de compareixença de les autoritats.

Després, convé denunciar els fets al Departament d’Interior i al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, per infracció en matèria de política de l’espectacle i de consum respectivament.

Tot això es pot reduir a una simple gestió: Acudir a la Policia Local a la primera irregularitat que trobeu.

En el cas d’agressió física, com és el cas de l’Atlantida, la denuncia seria tramitada pel jutjat d’instrucció de Vilanova i la Geltrú per via penal, prèvia denuncia a la caserna dels Mossos d’Esquadra acompanyant el document mèdic que us hagi entregat el metge de guàrdia. El CAP de Sitges disposa d’un servei d’urgències mediques 24 hores al dia.

No s’ha de pensar que no servirà per a res, perquè les multes i suspensions no triguen a arribar, així que ACTUEU per a acabar amb aquests abusos.

LA UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA i L'ASSOCIACIÓ DE JOVES CONSUMIDORS DE CATALUNYA és una associació sense ànim de lucre que defensen els teus drets i que s’ocupa exclusivament de l’atenció als joves.

La UCC i CONSUM REBEL t’informaran i assessoraran sobre qualsevol dubte que tinguis com a consumidor i usuari. També disposen d’un servei específic per associats consistent en la gestió i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies.

En el casos d’agressions el jutge pot considerar com a proves la gravació de so o imatges preses amb un mòbil, per exemple. Disposar de testimonis i fer-los constar a la denuncia pot avalar la vostra exposició dels fets.

Quan arribi la policia molt probablement les agressions hauran acabat.

Mai i sota cap concepte prendre imatges a cap policia en l’exercici de les seves funcions.

La llei empara els vostres drets a tot l’estat espanyol :

Una de las atribuciones que tienen los locales públicos es el derecho de admisión, siempre y cuando sean publicitadas las normas de entrada al local, y que estas no contravengan los derechos de la persona, bajo ningún concepto podrán ser arbitrarias ni discriminatorias.

"Queda prohibido establecer las siguientes condiciones especificas de admisión:"

***Las que puedan suponer una discriminación o trato desigual en función de la edad, sexo, nacionalidad o raza, discapacidad física o sensorial, las que se basen en juicios de valor sobre la apariencia estética de los asistentes que cumplan con las condiciones especificas de admisión autorizadas.

***Las que establezcan una edad de admisión superior a la permitida.

***Cualquier otra condición especifica de admisión que no haya sido aprobada previamente por la administración competente